Безплатни изследвания на дишането при пушачи и бивши пушачи ще се
проведат в четири града в страната от специалисти-пулмолози.
Изследванията са част от Националната кампания „За живот без тютюнев
дим“ на Института за здравно образование и Националната асоциация за
профилактика на белодробните заболявания, посветена на Световния ден без
тютюнев дим – 31 май.
Тютюнопушенето е една от най-важните причини за белодробни заболявания,
а в много страни - и най-важната причина за инвалидизиране, страдание и
преждевременна смърт. Това е единствената причина за влошаване на
здравето, която е напълно предотвратима.
През целия месец май в четири града – София, Пловдив, Плевен и 
Благоевград ще се провеждат консултации и изследване на дишането
(спирометрия) при пушачи и бивши пушачи. Спирометрията е неинвазивно
изследване, което дава информация за функционалния капацитет на белите
дробове, процесите на вдишване и издишване, количеството въздух, което
преминава през белия дроб по време на нормалния дихателен цикъл и
разпределението на кислорода в дробовете. Чрез него се определят
функционални нарушения в белите дробове при наличие на белодробни
болести. Не е нужна предварителна подготовка. Цялото изследване отнема
около 10 мин.
За прегледите има задължително записване само онлайн чрез сайта на
Института за здравно образование http://www.healthedu.eu. За улеснение на
работещите, има и телефон за информация - 070010126, който е
активен след 17 ч. в делнични дни и между 10 и 16 ч. в почивни дни, до
края на м. май.
За прегледите се записват пълнолетни пациенти с повишен риск от развитие
на белодробни болести, без поставена диагноза и отговарящи на определени
от медицинските специалисти условия. Направление от личен лекар не е
необходимо.

Ако вече имате поставена диагноза ХОББ или астма, не можете да участвате
в кампанията.

Фокусът на кампанията са пушачите и бившите пушачи, тъй като те са
най-застрашени от развитие на белодробни заболявания. По данни на НЗОК
само за 2023 г. са проведени над 96 000 първични прегледа при личен
лекар и специалист по повод белодробни оплаквания. Две трети от
прегледите са извършени на хора над 60 г.

В кампанията участват следните медицински специалисти-пулмолози:
Д-р София Ангелова – София
Д-р Елина Смилкова – Благоевград
Д-р Мирослава Тодорова – Пловдив
Д-р Габриела Илиянова и д-р Иван Тихомиров – Плевен
-----------------------------------------------
По данни на НСИ в България белодробните болести са на първо място по
заболеваемост. Хроничната обструктивна белодробна болест – ХОББ
(известна също като болестта на пушачите) вече е на трето място в света
като причина за смърт. От 10-те най-смъртоносни болести 4 са белодробни:
ХОББ, остри инфекции на долните дихателни пътища, карцином на белия дроб
и туберкулоза.